Gdyby dzisiaj spytać mieszkańców z czego słynie Arnsdorf (Miłkowice)? Odpowiedź jest prosta, choć już trochę historyczna – z kolei!
A z czego słynął Arnsdorf zanim 1 października 1845 roku otwarto, przeprowadzoną przez naszą wioskę, linię kolejową Liegnitz – Bunzlau?

Arnsdorf nigdy w swojej historii wielką wioską nie był. Ot bardziej przysiółek niż wioska, gdzie nawet kościoła nie było, ani pałacu. Na nabożeństwo trzeba było co niedzielę wybierać się kilku kilometrową podróż do Steudnitz (Studnica). Jednak było coś co wyróżniało tą wioskę na tle nie tylko najbliższej okolicy, ale nawet na tle całego Księstwa Legnickiego. Tym czymś był wielki

Das Schwarzwassertal - Dolina Czarnej Wody to region geograficzny leżący nad rzeką Schwarzwasser (Czarna Woda) historycznie związany z Księstwem Legnickim i będąca od zarania integralną częścią Księstwa. Region obejmuje obszary nizinne położone wzdłuż potoków i rzeczek Fellemsdorfer Wasser (Lubiatówka), Brocken (Borochatka) i Schwarzwasser. Krajobraz charakteryzuje występowaniem jezior i stawów

Kilka słów o Miłkowicach z książki Sigismunda FrHr. von Zedlitz und Neukirch "Der Landkreis Liegnitz in Niederschlesien"

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z około 1320 roku gdzie opisywano wieś Arnolda (Arnoldisdorph) z 22 łanami (gospodarstwami). Wioska podlegała kościołowi w Studnicy. W 1349 pojawia się już nazwa Arnoldisdorf (z f na końcu) od XV wieku w użyciu była nazwa Arnsdorf.

Kilka nazwisk związanych z wioską:
1407 właścicielem wioski (Erbherr) był Burgold Slewicz