Wybierz swój język

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba bez względu na pochodzenie. Zapraszamy wszystkich, którzy kochają Śląsk i uznają ją za swoją Ojczyznę. Procedurę przyjęcia do Stowarzyszenia opisuje Regulamin. Na początek należy wypełnić deklarację członkowską (formularz jest dostępny tutaj) i przesłanie/dostarczenie do naszej siedziby. Osoba wstępująca musi otrzymać rekomendacje dwóch dotychczasowych członków. Rekomendacji udzielić może dwóch członków na spotkaniu, które rozpatruje deklarację członkowską. W takim przypadku proszę nie wypełniać rubryki osoby rekomendujące, a krótko umotywować chęć wstąpienia do Stowarzyszenia. Jesteśmy przekonani, ze motywacja zostanie pozytywnie oceniona przez nasze gremium :)

Stowarzyszenie utrzymuje się także ze składek członkowskich. W roku 2018 wysokość składki wynosi 30 złotych. Osoby w trudnej sytuacji mogą liczyć na zwolnienie z obowiązku opłacenia składki. 

Serdecznie zapraszamy do nas. Przed nami wiele satysfakcjonującej choć czasem niełatwej pracy :)