Wybierz swój język

Kilka słów o Miłkowicach z książki Sigismunda FrHr. von Zedlitz und Neukirch "Der Landkreis Liegnitz in Niederschlesien"

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z około 1320 roku gdzie opisywano wieś Arnolda (Arnoldisdorph) z 22 łanami (gospodarstwami). Wioska podlegała kościołowi w Studnicy. W 1349 pojawia się już nazwa Arnoldisdorf (z f na końcu) od XV wieku w użyciu była nazwa Arnsdorf.

Kilka nazwisk związanych z wioską:
1407 właścicielem wioski (Erbherr) był Burgold Slewicz

1422 posiadł w lenno George Busewoy
1456 należała do Bernarda Busvoy z Langenwaldau (Grzymalina)

Największe majątki ziemskie (1937)
182 ha należały do Państwa Pruskiego. Lokatorem był Reinhold Schneider. Gospodarstwo zajmowało się hodowlą byków i krów (rasa czarna nizinna), świń a także uprawą buraków cukrowych.
47 ha (Numer 40) Hermann Otte
38 ha (Numer 1) Robert Hobusch
35 ha (mój przedwojenny poprzednik) Willy Stief
22 ha (Numer 29) Artur Kielman
18 ha Oswald Linke.

W 1900 roku wioska miała tylko 638 mieszkańców, ale po połączaniu z Siegendorf (Siedliska) 1 września 1937 roku  już 2340. Wielu mieszkańców pracowało przy Reichsbahn (kolei niemieckiej) znajdował się tu bowiem węzeł  kolejowy łączący Liegnitz (Legnica) z Görlitz(Zgorzelec) i z Sagan(Żagań) i dalej do Berlina. Warte jest odnotowania, że stacja "Bahnhof Arnsdorf" byłą drugą co do wielkości stacją rozrządową na Śląsku.