Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba bez względu na pochodzenie. Zapraszamy wszystkich, którzy kochają Śląsk i uznają ją za swoją Ojczyznę. Procedurę przyjęcia do Stowarzyszenia opisuje Regulamin. Na początek należy wypełnić deklarację członkowską (formularz jest dostępny tutaj) i przesłanie/dostarczenie do naszej siedziby. Osoba wstępująca musi otrzymać rekomendacje dwóch dotychczasowych członków. Rekomendacji udzielić może dwóch członków na spotkaniu, które rozpatruje deklarację członkowską. W takim przypadku proszę nie wypełniać rubryki osoby rekomendujące,

 

Regulamin Dolnośląskiego Niemieckiego Stowarzyszenia – „Niederschlesische Heimat”

 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Dolnośląskie Niemieckie Stowarzyszenie – „Niederschlesische Heimat” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Regulaminu.