Wybierz swój język

Familie von Redern z herbem na niebieskiej tarczy srebrne koło od wozu z ośmioma szprychami. Bierze początek w zamierzchłej przeszłości od linii von Kolovrat z Czech.Redern zasługuje na szczególną uwagę, gdyż jest śląskim staro-rycerskim rodem, jako przyboczne hufce książąt śląskich.

Tu herb głównej linii rodowej Probst-Hayn w Proboszczowie na Dolnym Śląsku. Kaplica grobowa w Proboszczowie k. Złotoryi. 
Parę dni wcześniej żartobliwie pisałam o rodzinnej mafii "Rederów" :) Chodzi o to, że jest parę rodów o podobnym brzmieniu fonetycznym i pisowni nazwiska, ale zupełnie ze sobą niepowiązanych i o rożnych herbach. W źródłach pisanych te nazwiska są często przeinaczane jedną spółgłoską. Np. hr.Reden (zwz. z Bukowiec, świątynia Wang, górnictwem na G.Śląsku) jest częstokroć pisany błędnie jako Redern, a to już nie ten sam Herb :)Warto na to zwrócić uwagę.